-35%
,

എം മുകുന്ദൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത നോവലുകൾ M.Mugundhan Thiranjedutha Novelukal (Used Book)

Used Book
Availability:

Out of stock


200.00 310.00

Out of stock

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്തുവെച്ച് ഒരു വലിയ ചരിത്രം തീർക്കുകയല്ല , വജ്രം പോലെ തീക്ഷ്ണവും തീവ്രസുദ്രവുമായ ഒന്ന് പണിയുകയാണ് മുകുന്ദൻ. തൻറെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മുകുന്ദൻ സൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന ഈ അമൂർത്ത ശിൽപ്പങ്ങൾ നമ്മുടെ സങ്കൽപ്പാവസത്തയിലെ സൗധര്യത്തിൻറെ കത്തുന്ന രൂപമാണ്, ഭാവമാണ്.

Book Quality

Used Book

Discount

Publishing House