-40%
,

എന്റെ ഘാതകരുടെ കഥ THE STORY OF MY ASSASSINS (Used Book)

Used Book
Availability:

In stock


210.00 350.00

In stock

 

സമ്പത്തും അധികാരവും മദിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ താഴെത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആരും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണു തരുൺ തേജ്പാൽ ഈ നോവലിലൂടെ വെളിവാക്കുന്നത്

 

SKU: BXA8-9788126443666-1 Categories: , Tags: , , , ,
Book Quality

Used Book

Discount

Publishing House