-10%
,

കണ്ണീരിലലിഞ്ഞ പ്രതികാരം Kanneerilalinja Pradikaram

New Book
Availability:

In stock


45.00 50.00

In stock

Purchase this product now and earn 45 EnteBook Points!

കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സ്നേഹം, കരുണ, ദയ, ധീരത തുടങ്ങിയ നല്ല ഗുണങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പതിനൊന്ന് കുഞ്ഞു കഥകളുടെ സമാഹാരം. മനുഷ്യൻ കഥാപാത്രമാകുന്ന കഥകളും ജീവികൾ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന കഥകളും ഇതിലുണ്ട്. നന്മ വളർത്തുന്നതോടൊപ്പം മിഠായി പോലെ നുണഞ്ഞും ആസ്വദിച്ചും വായിക്കാവുന്ന കഥകളാണിവ.

Book Quality

New Book

Publishing House