-12%
, ,

എ. അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കവിതകള്‍ A Ayyappante Sampoorna Kavithakal

New Book
Availability:

In stock


968.00 1,100.00

In stock

Purchase this product now and earn 968 EnteBook Points!

മലയാള കവിതയുടെ അക്ഷരപ്രപഞ്ചത്തില്‍ തന്റേതുമാത്രമായൊരു ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ഒരു അവധൂതനെരപ്പോലെ അലഞ്ഞുസഞ്ചരിച്ച എ. അയ്യപ്പന്റെ സമ്പൂര്‍ണ കവിതകള്‍.

Book Quality

New Book

Publishing House

Author