-12%
, ,

അഗതാ ക്രിസ്റ്റിയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ -Agatha Christiyude Thiranjedutha Krithikal (in 2 volumes)

New Book
Availability:

Out of stock


925.00 1,050.00

Out of stock

Selected works of renowned writer Agatha Christie in two volumes. Agatha Christiyude Thiranjedutha Krithikal has her most-read 15 thrillers: Stylesile Durantham, Roger Ackroydile Kolapathakam, Naalu Kuttavaalikal, Meghamargathile Maranam, ABC Narahathyakal, Maranavumayulla Koodikazhcha, Cyprus Durantham, Hercule Poirotinte Christmas, Vicari Bhavanathile Kolapathakam, Pathimoonnu Prasnangal, Chalikkunna Viral, Oduvil Aarum Avaseshichilla, Kolapathakam Eluppamanu, Thavittukuppayakkaran and Poirotinte Kuttanweshanam.

Book Quality

New Book

Publishing House