-12%
,

ക്രിസ്തുവിൻറെ അന്ത്യപ്രലോഭനം – Christhuvinte Anthyapralobhanam

New Book
Availability:

In stock


462.00 525.00

In stock

Purchase this product now and earn 462 EnteBook Points!

വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി യേശുവിന്റെ മാനുഷികവാദങ്ങളെ ചിത്രീകരിച്ചതുവഴി വത്തിക്കാൻ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ദൈവനിന്ദയെന്നും മതാവഹേളനം എന്നും മുദ്രചാർത്തിയ കാസാൻദ്സാകീസിന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് നോവലിന്റെ മനോഹരമായ വിവർത്തനം.

SKU: 9788126477357 Categories: , Tags: , , ,
Book Quality

New Book

Discount

Publishing House