-9%
, ,

മുകുന്ദന്റെ കഥകൾ സമ്പൂർണം – M Mukundante Kathakal Sampoornam (New Book)

New Book
Availability:

In stock


725.00 795.00

In stock

Purchase this product now and earn 725 EnteBook Points!

ചെറുകഥയിലൂടെ രചനാലോകത്തേക്ക് കടന്ന എം. മുകുന്ദന്റെ 157 കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഇതുവരെയുള്ള സമാഹാരങ്ങളിലൊന്നും പെടാത്ത 9 ആദ്യകാല കഥകളും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

Book Quality

New Book

Publishing House