-35%
, ,

ഗാന്ധിജിയുടെ ഡയറി Gandhijiyude Diary (Used Book)

Used Book
Availability:

Out of stock


212.00 325.00

Out of stock

Join the waitlist to be emailed when this product becomes available

സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ വെറും 142 ദിവസം മാത്രമേ രാഷ്ട്രപിതാവിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ നടന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അഗാധമായ ദുഃഖമാണ് ഈ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ.

Book Quality

Used Book

Discount

Publishing House