-11%
,

ക്രിസ്തുവിൻറെ അന്ത്യപ്രലോഭനം – Christhuvinte Anthyapralobhanam

New Book
Availability:

Only 2 left in stock


467.00 525.00

Only 2 left in stock

വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി യേശുവിന്റെ മാനുഷികവാദങ്ങളെ ചിത്രീകരിച്ചതുവഴി വത്തിക്കാൻ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ദൈവനിന്ദയെന്നും മതാവഹേളനം എന്നും മുദ്രചാർത്തിയ കാസാൻദ്സാകീസിന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് നോവലിന്റെ മനോഹരമായ വിവർത്തനം.

SKU: 9788126477357 Categories: , Tags: , , ,
Author

Book Quality

New Book

Discount

Publishing House