-40%
,

താളിയോല Thaliyola (Used Book)

Used Book
Availability:

Out of stock


54.00 90.00

Out of stock

You must register to use the waitlist feature. Please login or create an account

മനുഷ്യവികാരങ്ങളിൽ വെച്ച ശക്തവും ഉദാത്തവും ശാശ്വതവുമായത് പ്രണയമാണ്. കലാപകലുഷിതമായ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തിവേണ്ടതും പ്രണയത്തിനുതന്നെ. പ്രണയരാഹിത്യം ഇരുട്ടാണ്,മരണമാണ്. നല്ലൊരു കലാകാരൻ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയേ പ്രവർത്തിക്കൂ. പ്രണയത്തിന്റെ നനുത്ത നൂലിലൂടെ അയാൾ തന്റെ രചനകൾക്ക് രൂപംനൽകും. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ പ്രണയസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കൃതി സമ്പന്നമായാൽ കലാകാരൻ ജയിച്ചു; കല ജയിച്ചു. ആധുനിക കാലകൃത്തുക്കളിൽ മുമ്പനായ സേതു അങ്ങനെ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്.

Book Quality

Used Book

Discount

Publishing House

Author