സങ്കടമണമുള്ള ബിരിയാണി – Sangada manamulla Biriyani

120.00 108.00

In stock

സങ്കടമണമുള്ള ബിരിയാണി – Sangada manamulla Biriyani

120.00 108.00

Purchase this product now and earn 108 EnteBook Points!
SKU: 30245 Categories: , Tags: , , ,